Bistrup Gruppe, Hjørring, Halvorsmindevej 28

Indkaldelse til generalforsamling i Forældre-/Venneforeningen onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.30 i Spejderhytten

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Valg til bestyrelsen

     På valg er

      Agnete Thomsen – modtager genvalg 

      Ragnhild Støve – modtager ikke genvalg

      Jette Christiansen – modtager genvalg

Charlotte Færch Nielsen ikke på valg

     Valg af suppleanter

      Anne Møller Jørgensen – modtager genvalg (også til bestyrelsen)

      Sanne Stentoft – modtager genvalg (også til bestyrelsen)

5. Behandling af indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest den 12. maj 2021 (mail til jette20675624@gmail.com)

6. Eventuelt

Foreningen er vært ved en bid brød samt øl og vand