Bistrup Gruppe, Hjørring, Halvorsmindevej 28

Generalforsamling i Forældre/venneforeningen 18/4 2018

Forældre/venneforeningen afholder generalforsamling
Onsdag den 18. April 2018 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning
4. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Inge Bertelsen – modtager ikke genvalg
Gitte Larsen – modtager genvalg
Helle Houbak – modtager genvalg
Ragnhild opstiller
ikke på valg; Jette Christensen og Agnete Thomsen

Valg af suppleant:
Jeanette Bjerg – modtager genvalg
Ole Pedersen – modtager ikke genvalg

5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt
7. Dato for næste møde

Der vil blive serveret en let anretning.
Vel mødt.
Helle Houbak,
Formand for F/V-foreningen.