Bistrup Gruppe, Hjørring, Halvorsmindevej 28

Dagsorden til F/V’s generalforsamling d. 5. april

Forældre/Venneforeningen afholder generalforsamling
Onsdag den 5. april 2017 kl. 19.00 i spejderhytten.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg til bestyrelsen.
i. På valg er
Agnete Thomsen – modtager genvalg
Ole Pedersen – modtager ikke genvalg
ii. Valg af suppleant
Jeanette Bjerg – modtager genvalg
5. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændring gående på at regnskabsåret flg alm regnskabsår dvs fra jan til jan.
6. Eventuelt
Der bliver serveret en let anretning
Vel mødt
Ole Schou Pedersen, formand for F/V-foreningen